top of page

Despre proiect:

Crearea unei noi unități de producție lentile oftalmice in cadrul Optic Partner SRL

OPTIC PARTNER SRL este Beneficiarul contractului de finanțare cu titlul “ Crearea unei noi unitati de productie lentile oftalmice in cadrul Optic Partner SRL”, proiect ce se implementează în Loc. Fundulea, Județul Călărași.

 

Scopul proiectului este reprezentat de extinderea și diversificarea capacitații de producție a OPTIC PARTNER SRL prin crearea unei noi unități de producție într-o locație nouă care va fi dotată cu o  linie de producție complet automatizata la punctul de lucru din Fundulea si realizarea unor lentile dedicate persoanelor cu probleme de vedere agravate (dioptrii de  +16/-18).

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea competitivității firmei pe piața regionala și națională prin extinderea și diversificarea capacității de producție. Obiectivul general va fi îndeplinit prin crearea unei noi unități de producție lentile oftalmice ca urmare a achiziționării unei noi linii de producție automatizate, investiție ce se încadrează in domeniul identificat prin clasa CAEN 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice.

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin îndeplinirea următoarelor obiective specifice, care se identifica la randul lor cu obiectivele strategice ale firmei pe termen scurt:

 • Înființarea unei noi unități de productie lentile oftalmice concomitent cu diversificarea gamei de produse. Acest obiectiv va fi îndeplinit prin achiziționarea unei noi linii de productie automatizate la noul punct de lucru din Loc. Fundulea, județ Călărași in vederea realizării unor lentile pentru persoanele ce au dioptrii cuprinse intre +16 / -18 si cresterii tipurilor de design al lentilelor;

 • Promovarea utilizării resurselor regenerabile de energie prin utilizarea stalpilor mobili de iluminat solar complet echipați in vederea asigurării iluminatului în spațiul de producție.

 • Crearea de noi locuri de munca care să deservească activitatea de productie amplasată în Loc. Fundulea, Jud. Călărași.  Termenul de realizare îl reprezintă sfârșitul anului fiscal ulterior celui în care s-a finalizat implementarea proiectului. Se vor crea 2 noi locuri de muncă permanente, acesta urmând să fie menținute pe o perioadă de minim 3 ani de la finalizarea implementării proiectului dintre care un loc de muncă va fi ocupat de către o persoană din categoria cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani, fără a limita însă accesul la angajare a persoanelor aflate în oricare dintre situațiile descrise in Ghidul solicitantului cu privire la ”persoane din categorii defavorizate”.                                                                                

Principalele rezultate estimate a fi obținute ca urmare a implementării proiectului sunt:

 • Realizarea unei investiții inițiale in domeniul producției de lentile optice medicale;

 • Achiziționarea a 4 stâlpi mobili de iluminat solar complet echipați cu ajutorul cărora se va asigura iluminatul în spațiul de producție;

 • 2 noi locuri de munca;                                                                                                                

Rezultatele directe obținute in urma implementării proiectului sunt:

 • dotarea cu activele corporale necesare in fluxul tehnologic pentru producerea lentilelor oftalmice. Activele tehnologice corporale ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect sunt:

 • achizitionarea unui activ necorporal -  software specializat (lens management system/lend design system) dedicat cu ajutorul caruia se pot organiza fluxurile de intrare a comenzilor, datele materialelor, lista de produse, administrarea fiselor, etc.

 • obtinerea certificarii sistemelor de management al calitatii ISO 9001 si 14001 pentru domeniul fabricării de instrumente optice;

 • certificarea procesului de fabricare a lentilelor;

 • realizarea activitatilor de internationalizare prin participarea la un targ international specializat, desfasurat in afara Romaniei.                                                                                    

Rezultatele indirecte obtinute in urma implementarii proiectului sunt:

 • dezvoltarea si diversificarea activitatii economice desfasurate in domeniul fabricării de instrumente optice prin realizarea unor lentile pentru persoanele ce au dioptrii cuprinse intre +16 / -18 si cresterea tipurilor de design al lentilelor;

 • scăderea costurilor de exploatare ca urmare a inovării de proces, prin achiziția de echipamente  ce folosesc tehnologii noi, avansate, inovatoare;

 • asigurarea unei surse alternative de alimentare cu energie electrica implicate in procesul de productie curate si prietenoase cu mediul inconjurator (Stalpi mobil de iluminat solar complet echipat);

 • utilizarea rațională a factorilor de producție prin utilizarea eficientă a echipamentelor, dar și a resursei umane.

 • asigurarea calității protecției mediului prin implementarea unor tehnologii inovatoare, care vor contribui la diminuarea emisiilor poluante.

 • diminuarea somajului pe plan regional prin crearea de noi locuri de munca si mentinerea lor pe o perioada lunga de timp (rata somajului in judetul Prahova inregistrata in luna ianuarie 2020 a fost de 2,1%) putin sub media nationala (rata șomajului conform comunicatului oficial al INSSE din 17/04/2020, este la nivelul anului 2019 pentru populația cu vârsta între 15-24 ani de 16.8%, iar pentru populația de peste 25 de ani de 3%);

 • diminuarea migrarii fortei de munca calificate catre tarile membre UE;

 

Perioada de implementare a proiectului este de 45 luni, respectiv între data de 01.04.2020 și data de 31.12.2023.
 

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 9.533.049,74 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este de 8.010.966,16 lei, unde 4.088.407,74 lei reprezintă finanțare FEDR, iar suma de 72.483,72 lei reprezintă finanțare din bugetul național.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați  www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

bottom of page